Warunki korzystania z serwisu

Niżej przedstawione są zasady i warunki korzystania z serwisu XBMS. Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą serwisu XBMS.EU, XBMS.PL, BMS.PL oraz XBMS.Cloud zwanym dalej serwisem XBMS oraz wszystkimi korzystającymi z serwisu Użytkownikami. Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z serwisu XBMS. Odwiedzając nasz serwis, akceptujesz aktualne postanowienia niniejszego Regulaminu korzystania z serwisu oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności. Wszystkie prawa nieudostępnione w niniejszym regulaminie są zastrzeżone.