Technologia

eQuest

eQuest™ framework to otwarta biblioteka obiektów programistycznych do tworzenia oprogramowania w architekturze Klient-Serwer, zorientowana na integrację protokołów komunikacyjnych z przetwarzaniem danych w czasie rzeczywistym.

Technologia eQuest™ łączy w sobie szereg narzędzi, metodyk oraz środowisko programistyczne. W skład tego środowiska wchodzą między innymi:

  • bezpieczny system operacyjny klasy UNIX,
  • transakcyjna baza danych SQL,
  • środowisko projektowania repozytorium bazy danych,
  • środowisko wersjonowania kodu źródłowego,
  • biblioteka klas i komponentów programistycznych,
  • metodyka tworzenia aplikacji webowych,
  • przeglądarka internetowa.

Technologię opracowaliśmy z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć inżynierii oprogramowania (min. metodyki Agile, notacji UML itd).

To co wyróżnia eQuest™ to wielowarstwowa architektura wewnętrzna oraz standardy, pozwalające zespołom programistów tworzyć aplikacje komunikacyjne oraz webowy interfejs użytkownika, korzystając z gotowych i sprawdzonych bibliotek.

Architektura Klient-Serwer

Architektura Klient-Serwer, to współczesny model budowania systemów informatycznych, pozwalający uzyskać szereg istotnych korzyści pozwalających na zwiększenie elastyczności, skalowalności oraz bezpieczeństwa gromadzonych informacji.

Centralnym elementem tej architektury jest serwer, na którym zlokalizowane są usługi oraz baza danych. Do serwera mogą łączyć się klienci za pomocą stacji roboczych lub urządzeń mobilnych aby uruchamiać aplikacje za pomocą przeglądarki internetowej.

Dostęp do usług niezależny od ich fizycznej lokalizacji.

Serwer może być zlokalizowany w dowolnym miejscu w zasięgu sieci lokalnej, korporacyjnej lub Internet. Do celów przetwarzania w chmurze, może znajdować się fizycznie w dowolnym Data Center (kolokacja) lub wirtualnie np. w usłudze Microsoft Azure lub Amazon AWS.

Integracja na wielu poziomach

Serwer z eQuest™ jest skutecznym narzędziem do integracji wewnętrznej infrastruktury budynkowej. Dostarcza elastycznych metod integracji, obejmujących: pojedyncze sieci i urządzenia, instalacje w całych budynkach lub grupie budynków w architekturze rozproszonej.