DCIM

Serwerownie Exatel S.A.

Wybrane wdrożenia

Serwerownie Exatel S.A.

Exatel S.A. powstał w 2004 roku w wyniku połączenia dwóch operatorów telekomunikacyjnych: Tel-Energo i Telbanku, działających pierwotnie w branży bankowości, finansów i energetyki.

Obecnie to wiodący operator telekomunikacyjny w Polsce, dostarczający rozwiązania dla biznesu i administracji publicznej. Spółka należy do GK PGE, największego w Polsce przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego z kapitałem przekraczającym pół mld. zł.

Exatel S.A. z siedzibą w Warszawie, dysponuje najkrótszą drogą optyczną, łączącą strategiczny europejski punkt wymiany ruchu we Frankfurcie nad Menem z Moskwą. Dzięki temu może zapewnić najmniejsze opóźnienia czasowe w przesyłaniu pakietów danych.

Zadanie

Realizacja centralnego monitoringu systemów bezpieczeństwa w obiektach serwerowni rozproszonych na terenie całego kraju.

Rozwiązanie

Integracją objęto systemy: SAP, KD, SSWiN oraz CCTV w 45 obiektach o różnej wielkości.

IMiGW w Warszawie

Wybrane wdrożenia

IMiGW w Warszawie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej to jednostka badawczo-rozwojowa, utworzona uchwałą Rady Ministrów w grudniu 1972 roku przez połączenie Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego oraz Instytutu Gospodarki Wodnej.
Do głównych zadań IMiGW należy prowadzenie systematycznych pomiarów oraz obserwacji hydrologicznych i meteorologicznych. W związku z tym Instytut zbiera, przechowuje, przetwarza i udostępnia krajowe i zagraniczne materiały pomiarowe oraz obserwacyjne, celem zaspokajania potrzeb społeczeństwa, gospodarki narodowej i obronności Państwa.

Zadanie

Dostawa centralnego systemu nadzoru BMS do monitoringu systemów automatyki w serwerowni instytutu.

Rozwiązanie

Centrum przetwarzania danych IMiGW w Warszawie, zostało objęte monitoringiem w zakresie: klimatyzacji precyzyjnej, wentylacji, UPS, agregatu, analizatorów prądu oraz aparatury elektrycznej w rozdzielni głównej NN w oparciu o Neuron BMS Server. Monitoringiem objęto także centralę alarmową.

MAN Truck & Bus Polska

Wybrane wdrożenia

MAN Truck & Bus Polska

MAN Truck & Bus jest jednym z czołowych producentów pojazdów użytkowych i rozwiązań w dziedzinie transportu.
Firma produkuje pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,49 do 44 ton, ciężkie pojazdy specjalne o całkowitej masie zestawu drogowego wynoszącej 250 ton, autobusy liniowe, międzymiastowe i dalekobieżne (kompletne autobusy i podwozia) oraz silniki Diesla, a także silniki na gaz ziemny.

Zadanie

Realizacja centralnego systemu monitoringu sieci serwerowni zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Rozwiązanie

W ramach projektu, utworzono centrum monitorowania zlokalizowane w Wolicy k. Warszawy w oparciu o Neuron BMS Server. Obiekty serwerowni w: Małopolu koło Radzymina, Sadach koło Poznania, Czeladzi, Gdańsku, Białymstoku, Nowej Wsi Wrocławskiej oraz w Modlnicy koło Krakowa, zostały wyposażone zgodnie z projektem wykonawczym w rozdzielnice sygnałowe XBMS firmy Quantum Controls, zbierające sygnały cyfrowe oraz analogowe ze wszystkich podsystemów w w/w obiektach.

Serwerownie PKP PLK

Wybrane wdrożenia

Serwerownie PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to zarządcą narodowej sieci linii kolejowych odpowiedzialny za utrzymanie, modernizację oraz udostępnianie tras przewoźnikom pasażerskim oraz towarowym.
Spółka prowadzi obecnie szeroko zakrojoną działalność inwestycyjną związaną z programem modernizacji linii kolejowych, którego celem jest pełna integracja polskiego transportu kolejowego z systemem Unii Europejskiej. W kwietniu 2011 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na wdrożenie systemu ERTMS/GSM-R, której przedmiotem było zaprojektowanie oraz wybudowanie wraz z wyposażeniem i uruchomieniem infrastruktury ERTMS/GSM-R dla potrzeb radiołączności kolejowej i systemu ERTMS/ETCS poziom 2 w ramach projektu „Modernizacja Linii Kolejowej E30, Etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna”.

Zadanie

Realizacja centralnego systemu monitoringu sieci serwerowni zlokalizowanych na terenie całego kraju. Alarmy ze wszystkich monitorowanych obiektów: Poznań, Wrocław, (docelowo więcej lokalizacji) przesyłane są do centralnego serwera zlokalizowanego w OC1 w Warszawie.

Rozwiązanie

Monitoring systemów bezpieczeństwa z obiektów rozproszonych zrealizowano w oparciu o Neuron BMS Server. Na bieżąco analizowane są alarmy zgłaszane przez centrale alarmowe oraz podsystemy zasilania lub kontroli dostępu. Każdy obiekt posiada własne sceny monitoringu i w przypadku wystąpienia alarmu, system automatycznie ładuje scenę do interfejsu, wskazując źródło alarmu.