System Zarządzania
Data Center

[ DCIM ]

Oferujemy rozwiązanie DCIM (Data Center Infrastructure Management), bazujące na naszym doświadczeniu w integracji różnych typów Data Center. Nasze oprogramowanie skutecznie integruje specjalistyczne urządzenia spotykane w serwerowniach.

Schemat DCIM
Monitoring rozproszony serwerowni

Integracja obejmuje infrastrukturę zasilania: stany zabezpieczeń, aparaturę pomiarową w poszczególnych torach, mierniki jakości prądu, listwy iPDU, ZSR’y, STS,y, zasilacze awaryjne UPS, agregaty i DRUPS’y. Parametry środowiskowe: pomiary temperatur, wilgotności, detekcja otwartych drzwi. Klimatyzację precyzyjną oraz systemy bezpieczeństwa: wczesnej detekcji dymu, urządzeń gaśniczych oraz kontroli dostępu wraz z telefonią VoIP.

Oprogramowanie DCIM pozwala kontrolować alarmy generowane przez urządzenia, umożliwiając ich utrzymanie w stanie ciągłości operacyjnej oraz dokumentować ich stan za pomocą raportów np. dotyczących zużycia energii czynnej, wartości energii biernej lub zmian parametrów środowiskowych.

Synapse DCIM Server™

To rozwiązanie DCIM przeznaczone do monitoringu infrastruktury technicznej serwerowni. Serwer integruje oraz kontroluje aparaturę zasilającą, parametry środowiskowe, klimatyzację precyzyjną oraz systemy bezpieczeństwa w pojedynczym obiekcie.

Oprogramowanie Synapse DCIM Server dostępne jest w dwóch wersjach:

  • Jako maszyna VMware  (Virtual Appliance)
  • Jako fizyczny serwer  (Computer Appliance)

Neuron DCIM Server™

To rozwiązanie DCIM przeznaczone do monitoringu infrastruktury technicznej serwerowni oraz narzędzie do realizacji scentralizowanych systemów monitoringu dla sieci wielu obiektów (maksymalnie do 190).

Oprogramowanie Synapse DCIM Server dostępne jest w wersji jako fizyczny serwer (Computer Appliance)