System Zarządzania Budynkami

System zarządzania budynkami

Oferujemy zaawansowane rozwiązanie BMS (Building Management System) umożliwiające skuteczną integrację sieci obiektowych oraz urządzeń niezależnych producentów w architekturze Klient-Serwer. Oprogramowanie jest otwarte i wspiera otwarte standardy komunikacyjne występujące w budynkach. 
Jest bardzo proste w projektowaniu, intuicyjne w trakcie uruchamiana oraz bardzo wygodne w późniejszej eksploatacji. Zastosowane technologie, otwartość na różne standardy oraz wsparcie dla pracy grupowej, pozwoliły zyskać przewagę nad innymi produktami dostępnymi na rynku w zakresie integracji, skalowalności oraz bezpieczeństwa.

System doskonale sprawdza się w obiektach już oddanych do użytku, remontowanych lub poddawanych termo-modernizacji (posiada dobre wsparcie dla standardów bezprzewodowych). Największe korzyści można uzyskać jednak przewidując system XBMS na etapie projektowania nowego budynku.
Wspieramy projektantów w celu uzyskania pełnej integracji wszystkich systemów budynkowych, a w szczególności tych, które bezpośrednio odpowiadają za zużycie energii elektrycznej, cieplnej oraz mediów. Jest to niezbędny warunek do pełnej kontroli efektywności energetycznej każdego obiektu.

Synapse BMS Server™

To rozwiązanie BMS przeznaczone do integracji instalacji ciepłowniczych, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, zużycia mediów, oświetlenia oraz zasilania w pojedynczym obiekcie. Zakres integracji może być rozszerzony o inne systemy branżowe np. systemy bezpieczeństwa.

Neuron BMS Server™

Serwer przeznaczony do kompleksowej integracji wielu różnych systemów technicznych w dużych obiektach, oraz zaawansowane narzędzie do realizacji strefowego systemu monitoringu dla sieci wielu obiektów rozproszonych (maksymalnie do 190).