System Zarządzania Bezpieczeństwem

Nasze oprogramowanie PSIM (Physical Security Information Management) bazuje na ponad 10-letnim doświadczeniu w praktycznej realizacji monitoringu systemów zabezpieczenia technicznego w różnych typach obiektów z udziałem różnych integratorów.

Drajwery do SSWiN, SKD, SSP, CCTV:

Szczególny nacisk położyliśmy na integrację oraz automatyzację czynności związanych z procesem definiowania alarmów, procedur postępowania oraz opracowanie czytelnej wektorowej wizualizacji. Jest to szczególnie istotne w przypadku integracji wielu central obsługujących setki lub tysiące czujników. Zdecydowana większość czynności instalacyjnych została sprowadzona do elastycznego stosowania wcześniej przygotowanych szablonów. Oprogramowanie zostało sprawdzone w różnych konfiguracjach na różnych typach obiektów, wraz z integracją systemów z branż BMS oraz energetycznej EMS.

Schemat PSIM
Wizualizacja

Monitoring graficzny

Interfejs monitoringu graficznego obsługuje mapy monitoringu (synoptyczne) o charakterze multimedialnym. Podczas tworzenia scen monitoringu można swobodnie łączyć grafikę wektorową oraz gotowe obiekty wizualizacyjne będące odpowiednikami fizycznych urządzeń spotykanych we wszystkich typach instalacji technicznych. W przypadku konieczności wizualizacji złożonych lub nietypowych urządzeń kontrolki wizualizacyjne posiadają możliwość łączenia funkcji z gotowych komponentów składowych w jedną całość w taki sposób, aby w pełni przedstawić strukturę dowolnego obiektu lub instalacji technicznej zgodnie z wymaganiami inwestora. Urządzenia są zobrazowane graficznie w taki sposób, aby obsługa mogła jednoznacznie rozpoznać i skojarzyć grafikę z konkretnym urządzeniem w miejscu jego zainstalowania. Mapy monitoringu mogą być ze sobą połączone w sposób hierarchiczny, tak aby kliknięcie na grafikę przedstawiającą ogólne obrazowanie pozwalało na wyświetlenie kolejnego poziomu z większą ilością szczegółów.

Synapse PSIM Server™

To rozwiązanie pozwalające na integrację i monitoring systemów ochrony technicznej SSP, SSWiN, SKD, DSO oraz CCTV zlokalizowanych w pojedynczym obiekcie.

Neuron PSIM Server™

To rozwiązanie przeznaczone dla dużych obiektów oraz rozległych sieci obiektów, gdzie obok integracji systemów ochrony technicznej konieczna jest dodatkowa integracja systemów HVAC, oświetlenia oraz aparatury elektroenergetycznej.
Neuron PSIM Server może być wykorzystany do monitoringu wielu obiektów w architekturze rozproszonej, przy czym jeden serwer może integrować i monitorować maksymalnie do 190 obiektów.