System SCADA

Oferujemy rozwiązanie SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) przeznaczone do realizacji przemysłowych systemów nadzoru w oparciu o sterowniki PLC różnych producentów. Oprogramowanie dostarcza inżynierom narzędzi do integracji sterowników PLC, paneli HMI, diagnostyki drajwerów komunikacyjnych oraz środowiska języka programowania do kontroli logiki przetwarzania danych za pomocą funkcji zdarzeniowych (triggerów). System rejestruje dane w bazie SQL, które można śledzić w trybie online w postaci trendów, stanów kontrolek na wizualizacji lub analizować dane historyczne za pomocą modułu trendów oraz raportów.

Rozwiązanie SCADA pozwala obsłużyć procesy czasu rzeczywistego oraz obiekty posiadające duże ilości zmiennych do rejestracji. Jest zalecane wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża pojemność oraz wysoka niezawodność systemu akwizycyjnego, także w architekturze z automatyczną redundancją.
Rozwiązanie posiada zaawansowany system alarmowania oparty na polityce priorytetów, która może być dostostosowana do każdego obiektu lub procesu. Każde zdarzenie może być zdefiniowane jako alarm, który może być prezentowany, wysłany jako powiadomienie lub rejestrowany w bazie danych.

Wizualizacja

Synapse SCADA Server™

To rozwiązanie SCADA przeznaczone do integracji sterowników PLC w pojedynczym obiekcie lub procesie. Zakres integracji może być rozszerzony o inne systemy branżowe np. systemy bezpieczeństwa.

Neuron SCADA Server™

Serwer SCADA przeznaczony do integracji wielu różnych systemów pomiarowych w dużych obiektach, oraz zaawansowane narzędzie do realizacji strefowego systemu monitoringu dla sieci wielu obiektów rozproszonych (maksymalnie do 190).