Raporty i trendy

W technologii eQuest™ można tworzyć wykresy trendów oraz raporty w szybki i bardzo efektywny sposób.

W przypadku raportów pozwala na to zestaw gotowych szablonów, pozwalający uzyskać prezentację wyników w postaci tabelarycznej lub wykresów. Trendy są generowane na podstawie danych skonfigurowanych przez użytkownika za pomocą formularza. Użytkownik decyduje o formie oraz wyglądzie. Jeśli raporty wygenerowane z szablonów nie są wystarczające, wówczas można skorzystać z wbudowanego języka opisu dokumentów eXML w celu zaprogramowania bardziej skomplikowanego zestawienia. Raporty mogą być generowane automatycznie i przechowywane na serwerze w postaci plików PDF.