Niezawodność

Redundancja w XBMS

Serwery z eQuest™ mogą pracować w klastrze zapewniającym płynną (automatyczną) redundancję oprogramowania.

To sprawdzone rozwiązanie, pozwalające dynamicznie rozdzielać komunikację w grupie serwerów posiadających ten sam wspólny adres IP. Jeden z serwerów (master), przejmuje obsługę całej docierającej do niego komunikacji, będąc jednocześnie routerem synchronizującym dane dla pozostałych maszyn w grupie. W przypadku awarii mastera, kolejny serwer z grupy (backup), automatycznie przejmuje obsługę całego ruchu kierowanego pod wspólny adres IP.

Zastosowanie klastra serwerów ma szczególne znaczenie w rozwiązaniach opartych o przetwarzanie w chmurze, integracji hierarchicznej oraz strefowej. Jest zalecane wszędzie tam, gdzie konieczne jest utrzymanie ciągłości monitoringu np. w szpitalach, serwerowniach lub rozbudowanych układach w architekturze rozproszonej, gdzie awaria jednego węzła może spowodować paraliż części lub całości systemu nadzoru.