Metody integracji

Oprogramowanie eQuest™ zainstalowane na serwerze, rozwiązuje problem swobodnej integracji wielu standardów sieci obiektowych oraz urządzeń niezależnych producentów w każdym typie budynku.

Skuteczna integracja jest możliwa dzięki szerokiej gamie drajwerów do różnych protokołów komunikacyjnych oraz środowisku do przetwarzania danych z wbudowanym kompilatorem języka programowania.

Technologia eQuest™ eliminuje konieczność stosowania kosztownych urządzeń pośredniczących (logicznych bram lub routerów programowalnych), przez co proces integracji jest prostszy, efektywny oraz bardziej ekonomiczny.

Drajwery sieci obiektowych

INTEGRACJA

Bezpośrednia

Metoda integracji w oparciu o serwer lokalny (komputer IPC) z eQuest™, polegająca na bezpośrednim podłączeniu magistral lub urządzeń do portów komunikacyjnych serwera. To bardzo ekonomiczne rozwiązanie, zalecane dla małych instalacji budynkowych np. do monitoringu pojedynczej centrali SSP, SSWiN lub sieci central wentylacyjnych.

Lokalna

Metoda integracji w oparciu o serwer lokalny z technologią eQuest™, wydzieloną sieć Ethernet (LAN) oraz konwertery portów szeregowych. To bardzo efektywny i obecnie bardzo popularny rodzaj integracji dla pojedynczego budynku. Może być stosowany praktycznie we wszystkich rodzajach obiektów, niezależnie od ich wielkości.

Strefowa

Integracja w oparciu o serwer strefowy z technologią eQuest™, sieć korporacyjną przedsiębiorstwa oraz (opcjonalnie) konwertery portów szeregowych. To bardzo ekonomiczne rozwiązanie, podobne do metody lokalnej, jednak dzięki szybkiej sieci światłowodowej dostępnej na terenie kraju, możliwa jest integracja infrastruktury wewnętrznej do 190 budynków.

Hierarchiczna

Integracja w oparciu o serwer nadrzędny, serwery strefowe (od 1 do 32) oraz sieć korporacyjną przedsiębiorstwa. Może obejmować budynki zlokalizowane na terenie gmin, aglomeracji, województw lub całego kraju. Połączona z metodą integracji strefowej, pozwala połączyć w jeden system do 32 serwerów strefowych eQuest™, umożliwiając najbardziej ekonomiczną integrację nawet do 6080 obiektów. Komunikacja z wielu serwerów strefowych trafia do serwera nadrzędnego, który gromadzi przetworzone informacje, umożliwiając nadzór oraz zarządzanie rozległą infrastrukturą, poprzez specjalizowane aplikacje.

W chmurze

Serwer z eQuest™ może być umieszczony w lokalnym centrum przetwarzania danych przedsiębiorstwa lub organizacji jako chmura prywatna. Przedsiębiorstwo jest wówczas właścicielem serwera i może samodzielnie zarządzać usługami w chmurze. Architektura integracji oparta jest na idei IoT (Internet of Things), zakłada, że każde urządzenie (sterownik, czujnik, termostat itd.) samodzielnie nawiązuje połączenie z serwerem nadrzędnym w chmurze i przesyła tam odczytane informacje.
Serwer z eQuest™ może być umieszczony w usłudze Microsoft Azure, Amazon Web Services lub centrum przetwarzania danych dowolnego dostawcy usług kolokacji serwerów w modelu PaaS (Platform as a Service) jako chmura publiczna. Przedsiębiorstwo nadal jest właścicielem serwera, jednak zarządzanie usługami w chmurze zleca firmie zewnętrznej w modelu SaaS (Software as a Service).
Możliwy jest także trzeci wariant np. z udziałem dwóch serwerów z eQuest (jeden prywatny a drugi publiczny), w którym obydwa realizują chmurę hybrydową. Taka architektura może być bardzo przydatna gdy chcemy udostępnić publicznie tylko wybrane informacje np. pracownikom, służbom technicznym lub kadrze zarządzającej.