Technologia eQuest™

eQuest™ framework to otwarta biblioteka obiektów programistycznych do tworzenia oprogramowania w architekturze Klient-Serwer, zorientowana na integrację protokołów komunikacyjnych z przetwarzaniem danych w czasie rzeczywistym.​

Celem powstania technologii informatycznej eQuest było połączenie kilku właściwości, niezwykle istotnych w oprogramowaniu, służącym do realizacji systemów centralnego monitoringu.

Zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa w zakresie systemu operacyjnego, dostępu do aplikacji administracyjnej oraz pełnej kontroli uprawnień użytkowników.

Integracja sieci oraz urządzeń, likwidująca problemy swobodnego łączenia produktów niezależnych producentów w jeden spójny system oraz uwzględniająca możliwości, które dostarcza rozwój globalnej sieci Internet.

Możliwość monitoringu odległych od siebie branżowo systemów za pomocą jednej technologii informatycznej. Typowe instalacje budynkowe: teletechniczne, bezpieczeństwa oraz instalacje związane z automatyzacją pomieszczeń konferencyjnych, mogą być nadzorowane wspólnie w jednym systemie. Ta unikalna właściwość znacznie upraszcza projektowanie oraz sprawia, że uruchomienie centralnego systemu monitoringu w obiektach o odmiennym charakterze eksploatacyjnym stało się znacznie szybsze oraz łatwiejsze.
Mechanizm wymiany danych między wieloma serwerami w oparciu o protokół BACnet IP, umożliwił projektowanie systemów monitoringu lokalnego oraz rozproszonego w oparciu o sieć lokalną oraz Internet.
Wsparcie dla pracy grupowej w sieci Internet. Realizacja nawet bardzo złożonego systemu monitoringu jest znacznie szybsza oraz tańsza gdy nad uruchomieniem systemu może pracować wielu specjalistów równolegle w tym samym czasie.
Wsparcie programistyczne dla drajwerów do urządzeń, na kilku poziomach zaawansowania.

Wsparcie programistyczne dla specjalizowanych aplikacji webowych zintegrowanych z serwerami XBMS i korzystających ze wspólnej bazy danych.

Otwarta architektura eQuest wyraźnie oddziela rolę producenta systemu od czynności, które mogą wykonać samodzielnie integratorzy. W tym celu wydzielono cztery podstawowe warstwy usług, posiadające swój własny język programowania:

Programowanie własnych funkcji, logiki zdarzeń oraz przetwarzanie danych w języku iBASIC,

Budowanie wyglądu oraz treści raportów, w tym celu dostępny jest kompilator języka eXML,

Programowanie zapytań SQL z poziomu języka eXML do bazy danych. Zapytania stają się źródłem danych dla raportów oraz aplikacji specjalizowanych,

Programowanie logiki warstwy prezentacji w środowisku Adobe Flash. Dla użytkowników zaawansowanych dostępny jest język programowania ActionScript.

Technologia eQuest™ łączy w sobie szereg narzędzi, metodyk oraz środowisko programistyczne. W skład tego środowiska wchodzą między innymi:

  • bezpieczny system operacyjny klasy UNIX,
  • transakcyjna baza danych SQL,
  • środowisko projektowania repozytorium bazy danych,
  • środowisko wersjonowania kodu źródłowego,
  • biblioteka klas i komponentów programistycznych,
  • metodyka tworzenia aplikacji webowych,
  • przeglądarka internetowa.
Technologię opracowaliśmy z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć inżynierii oprogramowania (min. metodyki Agile, notacji UML itd).

To co wyróżnia eQuest™ to wielowarstwowa architektura wewnętrzna oraz standardy, pozwalające zespołom programistów tworzyć aplikacje komunikacyjne oraz webowy interfejs użytkownika, korzystając z gotowych i sprawdzonych bibliotek.

Narzędzia dla integratorów

NetBinder

NetBinder™ to narzędzie do integracji sieci oraz urządzeń, będące integralną częścią każdego serwera z technologią eQuest™. Umożliwia w czasie rzeczywistym kontrolę komunikacji, diagnostykę działania drajwerów oraz udostępnia funkcje, pozwalające tworzyć powiązania i sprawnie nimi zarządzać.
Na etapie wdrożenia NetBinder™ oferuje integratorom środowisko programistyczne języka iBASIC z wbudowanymi mechanizmami pracy grupowej, składające się z edytora kodu źródłowego z wbudowanym generatorem szablonów syntaktycznych, kompilatora oraz debuggera.
NetBinder umożliwia tworzenie szybkich powiązań między dowolnymi parametrami (1 do 1 oraz 1 do wiele) za pomocą techniki „drag/drop” bez konieczności posiadania umiejętności programistycznych. W tym trybie powiązania powstają automatycznie w postaci kodu źródłowego w języku iBASIC.
W przypadku konieczności zastosowania bardziej złożonej logiki lub wykonania zaawansowanych powiązań korelacyjnych (wiele do wiele), odpowiednie funkcje można programować samodzielnie bezpośrednio w kodzie języka iBASIC.