System Zarządzania Energią

System zarządzania energią

Oferujemy rozwiązanie EMS (Energy Management System) umożliwiające integrację urządzeń składających się na infrastrukturę energetyczną budynków. To niezbędne narzędzie do osiągnięcia celu nadrzędnego określonego w normie PN-EN ISO 50001, jakim jest redukcja zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju prowadzonej działalności.
Sprawny system zarządzania energią, wg normy PN-EN ISO 50001, pozwala na opomiarowanie oraz monitorowanie bieżącego wykorzystywania energii, identyfikację oraz zarządzanie ryzykiem zaopatrzenia w energię a także wsparcia w podjęciu działań w celu optymalizacji lub redukcji zużycia energii.

Synapse EMS Server™

Produkt przeznaczony do monitoringu infrastruktury energetycznej obiektu. Integruje oraz kontroluje aparaturę zasilającą w RSN, RGNN, liczniki, analizatory, inwertery fotowoltaiczne, urządzenia zasilania awaryjnego oraz węzły ciepła w pojedynczym obiekcie. Umożliwia automatyczną kontrolę odbiorników (oświetlenia, wentylacji, klimatyzacji, głowic grzejnikowych, zaworów grzewczych itp.) w celu optymalizacji zużycia energii oraz określenia wskaźników efektywności energetycznej dla pojedynczego budynku. Dostarcza informacji analitycznych w postaci trendów oraz raportów zużycia.

Neuron EMS Server™

To rozwiązanie przeznaczone do integracji infrastruktury energetycznej budynku raz narzędzie do realizacji scentralizowanych systemów monitoringu dla sieci wielu obiektów (maksymalnie do 190).