Cyberbezpieczeństwo

Podstawowym warunkiem budowy bezpiecznego systemu monitoringu jest zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa w zakresie systemu operacyjnego, dostępu do oprogramowania aplikacyjnego oraz narzędzi inżynierskich.

System operacyjny

Oferujemy rozwiązania w oparciu o system klasy UNIX, którego cechą nadrzędną są wbudowane mechanizmy proaktywnego bezpieczeństwa aplikacji, użytkowników oraz danych. System jest wyposażony w algorytmy kryptograficzne oraz standardy, pozwalające zachować bezkompromisowy poziom ochrony przed potencjalnymi atakami z sieci LAN i WAN.

Kontrola uprawnień

Technologia eQuest™ dostarcza wielu dodatkowych mechanizmów wspierających cyberbezpieczeństwo, takich jak: ścisła kontrola uprawnień użytkowników, autoryzacja oraz centralna identyfikacja i uwierzytelnianie. Każdy użytkownik posiadający konto na serwerze pracuje w ramach odpowiednio skonfigurowanych uprawnień, ściśle określających jego zakres dostępu. Administrator może precyzyjnie nadawać uprawnienia do elementów składowych oprogramowania administracyjnego, usług, map oraz obiektów wizualizacyjnych.