Wybrane wdrożenia

Mokotowska 59

Wybrane wdrożenia

Mokotowska 59

Orco Property Group, jest wiodącym inwestorem oraz deweloperem na środkowoeuropejskim rynku nieruchomości i hotelarstwa.

Aktualnie firma zarządza aktywami o wartości przeszło 2,5 miliarda Euro. Orco Property Group prowadzi działalność w wielu krajach, skupiając się na rynkach w Europie wschodniej, w tym także w Polsce. W 2009 roku Orco przebudowało zabytkową kamienicę położoną w centrum Warszawy przy ulicy mokotowskiej 59, zawierającej 14 luksusowych apartamentów wyposażonych w nowoczesne systemy automatyki.

Zadanie

Dostawa centralnego systemu BMS spełniającego wysokie wymagania integracyjne: monitoring i sterowanie HVAC, kontrola zużycia mediów, kompleksowa integracją systemów automatyki domowej dla 14 apartamentów, wraz z telefonią VoIP oraz CCTV.

Rozwiązanie

W obiekcie został zaprojektowany centralny system monitoringu BMS w oparciu o Neuron BMS Server. Wszystkie apartamenty wyposażono w 17-calowe panele dotykowe, komunikujące się z serwerem Neuron, za pomocą szkieletowej sieci LAN, prezentujące indywidualne sceny wizualizacyjne. Najemcy mogą sterować oświetleniem, ogrzewaniem oraz regulować klimatyzację jednym dotknięciem do ekranu. Do dyspozycji mają sceny świetlne oraz programy czasowe umożliwiające automatyzację. Z panelami w apartamentach można nawiązać połączenie głosowe z bramofonów, podając kod apartamentu lub dzwoniąc do portiera.

PWK Legionowo

Wybrane wdrożenia

PWK Legionowo

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Legionowo.
Długość sieci wodociągowej Legionowa wynosi obecnie ok 100 km a na terenie miasta rozproszonych jest pięć stacji wodociągowych oraz stacja uzdatniania wody. Miasto posiada także sieć kanalizacji rozdzielczej o długości ok. 118 km, z siecią 22 obiektów przepompowni ścieków.

Zadanie

Prowadzenie w 2007 oraz 2011 roku rozbudowy sieci obiektów przepompowni ścieków, spowodowało konieczność wprowadzenia centralnego monitoringu stanu technicznego obiektów zlokalizowanych na terenie całego miasta.

Rozwiązanie

Monitoring objął 22 obiekty przepompowni, 4 obiekty hydroforni oraz stację uzdatniania wody w zakresie odczytu parametrów związanych z obecnością zasilania, czasem pracy oraz awariami pomp, stanu zasuw oraz sygnałów o potencjalnym naruszeniu bezpieczeństwa obiektu. W budynku PWK Legionowo został zainstalowany centralny system monitoringu BMS w oparciu o Neuron BMS Server. Sygnały pochodzące ze wszystkich monitorowanych obiektów prezentowane są na ekranie stacji roboczej w pomieszczeniu centralnego monitoringu.