Wybrane wdrożenia

Terminal Portu Lotniczego w Szymanach

Terminal Portu Lotniczego w Szymanach

Wybrane wdrożenia

Terminal Portu Lotniczego w Szymanach

Lotnisko Olsztyn-Mazury to nowoczesny, międzynarodowy port z pełną infrastrukturą przygotowaną do obsługi samolotów pasażerskich poruszających się zarówno w trybie rejsowym jak i czarterowym.
Potencjał portu w zakresie rocznej obsługi pasażerów sięga 500000 osób. Na terenie lotniska znajduje się terminal pasażerski o łącznej powierzchni 6800 m2, przeznaczony do obsługi krajowego oraz międzynarodowego ruchu pasażerskiego.
Budynek został zaprojektowany w nawiązaniu do architektury Warmii i Mazur. Elementy architektoniczne z desek imitujące pomosty – nawiązują do mazurskich jezior poprzecinanych drewnianymi kładkami. Wejścia i wyjścia do terminala przypominają formę mazurskich domów wykonanych z drewna a słupy w kształcie korony drzew, to tylko niektóre z elementów architektonicznych budynku wpisane w mazurski krajobraz.

Zadanie

Dostawa centralnego systemu nadzoru BMS oraz SMS do monitoringu systemów automatyki HVAC, zużycia mediów, zasilania, aparatury w rozdzielniach (analizatorów, SZR'ów), oświetlenia, liczników mediów, SAP, KD, DSO, CCTV.

Rozwiązanie

W budynku, zrealizowano centralny system monitoringu BMS oraz SMS, w oparciu o NEURON BMS Server. Struktura integracji systemów zainstalowanych w budynku terminala oraz lokalnym data center obejmuje urządzenia energetyczne (agregat, aparaturę w RGNN), HVAC, oświetlenie, SAP, SSWiN, KD oraz CCTV. Budynek został podzielony na trzy logiczne segmenty, w których zamontowano lokalne szafy sterująco monitorujące XBMS RSM, zbierające sygnały cyfrowe oraz analogowe i sterujące balastami DALI opraw oświetleniowych.

Termy Warmińskie

Wybrane wdrożenia

Termy Warmińskie

Termy Warmińskie to kompleks basenowo - hotelowy w Lidzbarku Warmińskim, położony w pobliżu Góry Krzyżowej. To nowoczesny obiekt rekreacyjny, składający się z kilkunastu budynków, w których znajdują się: termy z basenami, strefa wellness, sauny, klub nocny z kręgielnią, boiska, wioska wakacyjna (domki) oraz parkingów (naziemny, podziemny).
Termy Warmińskie w atrakcyjny sposób łączą wysoki standard usług hotelowych z bogatą ofertą SPA. Do dyspozycji gości oddano pokoje w wiosce wakacyjnej z aneksami kuchennymi, 6 gabinetów kosmetycznych, 4 sale w Centrum Konferencyjnym (największa pomieści do 270 osób), a także część rekreacyjno-sportową. Termy Warmińskie dają możliwość czerpania z dobrodziejstw natury, która dostępna jest tutaj na wyciągnięcie ręki. Wszelkie zabiegi bazują na składnikach naturalnych m.in. wodzie termalnej, leczniczym błocie, żurawinie oraz przyprawach korzennych.

Zadanie

Dostawa centralnego systemu nadzoru BMS do monitoringu systemów automatyki HVAC, zużycia mediów, zasilania, (aparatury w rozdzielni RGNN, analizatorów, SZR), oświetlenia, technologii wody, liczniki mediów, CCTV oraz do kontroli bilansu energetycznego obiektu w tym siłowni solarnej.

Rozwiązanie

W budynku, zrealizowano centralny system monitoringu XBMS, w oparciu o NEURON BMS Server. W ramach dostawy systemu obiekt został wyposażony w rozdzielnie XBMS RSM, zbierające sygnały cyfrowe oraz analogowe z całego budynku oraz sterujące min. węzłem cieplnym, węzłem chłodu oraz siłownią solarną. Dodatkowo w ramach integracji HVAC, do systemu BMS zostały dołączone centrale wentylacyjne, agregat wody lodowej oraz sterowniki klimatyzacji a także pozostałe podsystemy techniczne: zasilania, oświetlenia oraz technologii wody.

Dworzec Główny w Bydgoszczy

Dworzec Główny w Bydgoszczy

Wybrane wdrożenia

Dworzec Główny w Bydgoszczy

To jeden z największych dworców kolejowych w Polsce oraz największy w województwie kujawsko-pomorskim. Według klasyfikacji PKP, ma najwyższą kategorię Premium.

W latach 2014–2015 dokonano kompleksowej przebudowy wg projektu opracowanego przez Allplan Sp. z o.o. Odrestaurowano stary dworzec wyspowy oraz wybudowano nowy 5-kondygnacyjny budynek zewnętrzny przy ulicy Zygmunta Augusta o szklanej fasadzie, powierzchni 3409 m2 oraz kubaturze 40.065 m3. Pomiędzy kondygnacjami znalazł się prześwit, odsłaniający odrestaurowany budynek starego dworca wyspowego.

Na najwyższej kondygnacji nowego dworca mieszczą się biura a na najniższej dziewięć kas biletowych oraz tunel podziemny prowadzący na perony, które zostały podwyższone do wysokości 55 cm a znajdujące się przy zabytkowym budynku dworca wyspowego perony 3 i 4 do poziomu 10 cm.

Zadanie

Dostawa centralnego systemu nadzoru BMS do monitoringu systemów automatyki HVAC, zużycia mediów, zasilania, (aparatury w rozdzielni RGNN, analizatorów, SZR), oświetlenia, liczników mediów.

Rozwiązanie

W budynku zrealizowano centralny system monitoringu XBMS, w oparciu o NEURON BMS Server. Integracja objęła podsystemy techniczne wentylacji, klimatyzacji, węzła cieplnego, agregatu wody lodowej, oświetlenia oraz zasilania (UPS'y, SZR'y, analizatory prądu, liczniki zużycia mediów itp.).

Serwerownie Exatel S.A.

Wybrane wdrożenia

Serwerownie Exatel S.A.

Exatel S.A. powstał w 2004 roku w wyniku połączenia dwóch operatorów telekomunikacyjnych: Tel-Energo i Telbanku, działających pierwotnie w branży bankowości, finansów i energetyki.

Obecnie to wiodący operator telekomunikacyjny w Polsce, dostarczający rozwiązania dla biznesu i administracji publicznej. Spółka należy do GK PGE, największego w Polsce przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego z kapitałem przekraczającym pół mld. zł.

Exatel S.A. z siedzibą w Warszawie, dysponuje najkrótszą drogą optyczną, łączącą strategiczny europejski punkt wymiany ruchu we Frankfurcie nad Menem z Moskwą. Dzięki temu może zapewnić najmniejsze opóźnienia czasowe w przesyłaniu pakietów danych.

Zadanie

Realizacja centralnego monitoringu systemów bezpieczeństwa w obiektach serwerowni rozproszonych na terenie całego kraju.

Rozwiązanie

Integracją objęto systemy: SAP, KD, SSWiN oraz CCTV w 45 obiektach o różnej wielkości.

Szyperska Office Center

Wybrane wdrożenia

Szyperska Office Center

Szyperska Office Center to nowoczesny budynek biurowy klasy A, zlokalizowany w pobliżu starego portu rzecznego u zbiegu ulic Szyperskiej i Estkowskiego w Poznaniu.
Bliskość Starego Rynku oraz centrum miasta wraz z dogodnym połączeniem komunikacyjnym decyduje o wyjątkowo atrakcyjnej lokalizacji budynku. Jest to 8 kondygnacyjny budynek o charakterze usługowo-biurowym, oferujący blisko 19000m2 powierzchni biurowej najmu z możliwością dowolnej aranżacji lokali typu Open Space. Obecnie to min. siedziba: Alior Banku, Sądu Okręgowego oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Zadanie

Dostawa centralnego systemu nadzoru BMS do integracji systemów automatyki HVAC różnych producentów, w celu kontroli bilansu energetycznego obiektu, monitoringu zużycia mediów oraz rozliczeń z najemcami.

Rozwiązanie

W budynku, zrealizowano centralny system monitoringu BMS, w oparciu o Neuron BMS Server. Integracją objęto system HVAC oraz liczniki zużycia mediów. W tym celu do pomieszczenia GPD sprowadzono pięć różnych magistral komunikacyjnych: LonWorks, Modbus RTU, M-Bus, BACnet MS/TP oraz Ethernet, integrujących sterowniki do klimakonwektorów Johnson Controls oraz TAC, liczniki energii elektrycznej ABB, wodomierze oraz ciepłomierze firmy BMeters.

IMiGW w Warszawie

Wybrane wdrożenia

IMiGW w Warszawie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej to jednostka badawczo-rozwojowa, utworzona uchwałą Rady Ministrów w grudniu 1972 roku przez połączenie Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego oraz Instytutu Gospodarki Wodnej.
Do głównych zadań IMiGW należy prowadzenie systematycznych pomiarów oraz obserwacji hydrologicznych i meteorologicznych. W związku z tym Instytut zbiera, przechowuje, przetwarza i udostępnia krajowe i zagraniczne materiały pomiarowe oraz obserwacyjne, celem zaspokajania potrzeb społeczeństwa, gospodarki narodowej i obronności Państwa.

Zadanie

Dostawa centralnego systemu nadzoru BMS do monitoringu systemów automatyki w serwerowni instytutu.

Rozwiązanie

Centrum przetwarzania danych IMiGW w Warszawie, zostało objęte monitoringiem w zakresie: klimatyzacji precyzyjnej, wentylacji, UPS, agregatu, analizatorów prądu oraz aparatury elektrycznej w rozdzielni głównej NN w oparciu o Neuron BMS Server. Monitoringiem objęto także centralę alarmową.

MAN Truck & Bus Polska

Wybrane wdrożenia

MAN Truck & Bus Polska

MAN Truck & Bus jest jednym z czołowych producentów pojazdów użytkowych i rozwiązań w dziedzinie transportu.
Firma produkuje pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,49 do 44 ton, ciężkie pojazdy specjalne o całkowitej masie zestawu drogowego wynoszącej 250 ton, autobusy liniowe, międzymiastowe i dalekobieżne (kompletne autobusy i podwozia) oraz silniki Diesla, a także silniki na gaz ziemny.

Zadanie

Realizacja centralnego systemu monitoringu sieci serwerowni zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Rozwiązanie

W ramach projektu, utworzono centrum monitorowania zlokalizowane w Wolicy k. Warszawy w oparciu o Neuron BMS Server. Obiekty serwerowni w: Małopolu koło Radzymina, Sadach koło Poznania, Czeladzi, Gdańsku, Białymstoku, Nowej Wsi Wrocławskiej oraz w Modlnicy koło Krakowa, zostały wyposażone zgodnie z projektem wykonawczym w rozdzielnice sygnałowe XBMS firmy Quantum Controls, zbierające sygnały cyfrowe oraz analogowe ze wszystkich podsystemów w w/w obiektach.

Elektrownia Połaniec

Wybrane wdrożenia

Elektrownia Połaniec

Elektrownia Połaniec, obecnie GDF SUEZ Energia Polska S.A., to jeden z największych tego typu obiektów w Polsce, położony we wsi Zawada koło Połańca.
Elektrownia posiada osiem bloków energetycznych po 225 MW o łącznej mocy 1800 MW brutto. Rocznie produkuje około 9 TWh energii elektrycznej. W trakcie transportu miału węglowego do bloku za pomocą przenośników taśmowych tworzy się pył węglowy, który jest wyjątkowo łatwopalny. Rozgrzewanie się elementów tocznych, w skutek tarcia łożysk lub rolek przenośników, może doprowadzić do zapłonu mieszanki węglowo-powietrznej.

Zadanie

Monitorowanie temperatur łożysk przenośników taśmowych w strefie zagrożenia wybuchem pyłów lub gazów za pomocą liniowego pomiaru temperatury DTS (Distributed Temperature Sensing).

Rozwiązanie

W elektrowni zastosowano monitoring centrali DTS w oparciu o Neuron BMS Server. Podstawowym zadaniem interfejsu monitoringu było umożliwienie operatorom szybkiej i precyzyjnej lokalizacji podzespołów przenośnika, które zaczynają się przegrzewać. Problem został rozwiązany przy pomocy odpowiednio zaprogramowanych funkcji lokalizacyjnych, automatycznie synchronizujących ekstrema funkcji z fizycznym położeniem podzespołu.

Serwerownie PKP PLK

Wybrane wdrożenia

Serwerownie PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to zarządcą narodowej sieci linii kolejowych odpowiedzialny za utrzymanie, modernizację oraz udostępnianie tras przewoźnikom pasażerskim oraz towarowym.
Spółka prowadzi obecnie szeroko zakrojoną działalność inwestycyjną związaną z programem modernizacji linii kolejowych, którego celem jest pełna integracja polskiego transportu kolejowego z systemem Unii Europejskiej. W kwietniu 2011 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na wdrożenie systemu ERTMS/GSM-R, której przedmiotem było zaprojektowanie oraz wybudowanie wraz z wyposażeniem i uruchomieniem infrastruktury ERTMS/GSM-R dla potrzeb radiołączności kolejowej i systemu ERTMS/ETCS poziom 2 w ramach projektu „Modernizacja Linii Kolejowej E30, Etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna”.

Zadanie

Realizacja centralnego systemu monitoringu sieci serwerowni zlokalizowanych na terenie całego kraju. Alarmy ze wszystkich monitorowanych obiektów: Poznań, Wrocław, (docelowo więcej lokalizacji) przesyłane są do centralnego serwera zlokalizowanego w OC1 w Warszawie.

Rozwiązanie

Monitoring systemów bezpieczeństwa z obiektów rozproszonych zrealizowano w oparciu o Neuron BMS Server. Na bieżąco analizowane są alarmy zgłaszane przez centrale alarmowe oraz podsystemy zasilania lub kontroli dostępu. Każdy obiekt posiada własne sceny monitoringu i w przypadku wystąpienia alarmu, system automatycznie ładuje scenę do interfejsu, wskazując źródło alarmu.

Park Wodny w Ełku

Wybrane wdrożenia

Park Wodny w Ełku

Park Wodny w Ełku, to popularny w regionie obiekt rekreacyjny administrowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku.
Mieszkańcy korzystają tu z basenu sportowego oraz rekreacyjnego, który dodatkowo został wyposażony w masaże wodne, wodospady, wodotryski, bicze wodne oraz zjeżdżalnię dla dzieci. Ponadto dostępne są także jacuzzi, solaria oraz sauny: sucha, parowa i podczerwieni. Obiekt Parku Wodnego poddano w 2012 roku termomodernizacji w celu ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Zadanie

Dostawa centralnego systemu nadzoru BMS do integracji systemów automatyki HVAC, monitoringu zużycia mediów oraz kontroli bilansu energetycznego obiektu w tym dwóch rodzajów siłowni solarnych.

Rozwiązanie

W obiekcie Parku Wodnego został zaprojektowany centralny system monitoringu BMS w oparciu o Neuron BMS Server, który integruje trzy magistrale komunikacyjne LonWorks, M-Bus oraz Ethernet. W ramach sieci LonWorks zostały zintegrowane ciepłomierze firmy Kamstrup, pompa ciepła firmy Viessmann oraz HVAC oparty o sterowniki PLC firmy Carell. W ramach sieci M-Bus zintegrowano ciepłomierze Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. System obejmuje także monitoring analizatora energii elektrycznej w rozdzielni głównej, siłownię fotowoltaiczną oraz rozdzielnię siłowni solarnej.