Bezpieczeństwo

Podstawowym warunkiem budowy bezpiecznego systemu monitoringu jest zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa w zakresie systemu operacyjnego, dostępu do oprogramowania aplikacyjnego oraz narzędzi inżynierskich.

System operacyjny

Oferujemy rozwiązania w oparciu o system klasy UNIX, którego cechą nadrzędną jest proaktywne bezpieczeństwo aplikacji, użytkowników oraz danych. System posiada wbudowane mechanizmy kryptograficzne oraz standardy, bezpieczeństwa pozwalające zachować bezkompromisowy poziom ochrony przed potencjalnymi atakami.

Kontrola uprawnień

Technologia eQuest™ dostarcza wielu własnych mechanizmów wspierających bezpieczeństwo, takich jak: ścisła kontrola uprawnień użytkowników, autoryzacja oraz centralna identyfikacja i uwierzytelnianie.
Każdy użytkownik posiadający konto na serwerze posiada odpowiednio skonfigurowane uprawnienia, ściśle określające jego zakres dostępu. Administrator może precyzyjnie nadawać uprawnienia do elementów składowych oprogramowania administracyjnego oraz do map i obiektów wizualizacyjnych.