Architektura Klient-Serwer

Architektura Klient-Serwer, to współczesny model budowania systemów informatycznych, pozwalający uzyskać szereg istotnych korzyści pozwalających na zwiększenie elastyczności, skalowalności oraz bezpieczeństwa gromadzonych informacji.

Centralnym elementem tej architektury jest serwer, na którym zlokalizowane są usługi oraz baza danych. Do serwera mogą łączyć się klienci za pomocą stacji roboczych lub urządzeń mobilnych aby uruchamiać aplikacje za pomocą przeglądarki internetowej.

Dostęp do usług niezależny od ich fizycznej lokalizacji.

Serwer może być zlokalizowany w dowolnym miejscu w zasięgu sieci lokalnej, korporacyjnej lub Internet. Do celów przetwarzania w chmurze, może znajdować się fizycznie w dowolnym Data Center (kolokacja) lub wirtualnie np. w usłudze Microsoft Azure lub Amazon AWS.

Integracja
na wielu poziomach

Serwer z eQuest™ jest skutecznym narzędziem do integracji wewnętrznej infrastruktury budynkowej. Dostarcza elastycznych metod integracji, obejmujących: pojedyncze sieci i urządzenia, instalacje w całych budynkach lub grupie budynków w architekturze rozproszonej.

VPN

eQuest™ posiada wbudowane mechanizmy do realizacji sieci prywatnych VPN. Serwery integracyjne, instalowane w wielu różnych obiektach mogą same łączyć się do centralnego serwera w celu przyłączenia się do wspólnej sieci VPN niezależnie od lokalnej konfiguracji oraz warunków połączenia udostępnionych przez lokalnych dostawców usług IT. Jest to bardzo istotne w przypadku rozbudowanych instalacji rozproszonych, gdzie występuje konieczność okresowej aktualizacji oprogramowania dla wielu serwerów oraz niezawodnego dostępu do usług pracy grupowej.

Mechanizmy pracy grupowej

Rozwiązania dostępne w eQuest™ umożliwiają skuteczną realizację idei pracy grupowej przez Internet. System nadzoru może być uruchomiony zdalnie z wykorzystaniem sieci VPN. Jest to bardzo ekonomiczne rozwiązanie, polegające na podziale zadań. Instalacja urządzeń, ułożenie okablowania oraz podłączenie może być wykonane przez specjalizowaną ekipę montażową lokalnie na obiekcie. Jednak kontrola komunikacji, integracja oraz uruchomienie systemu nadzoru może odbywać się już zdalnie, w zależności od potrzeby realizowana przez jedną lub wiele osób, bez konieczności ponoszenia kosztów delegacji.